Automatisert produksjon gir effektive prosesser og lavere klimaavtrykk

Automatisert produksjon er ikke det første temaet mannen eller kvinnen på gaten forbinder med miljøtiltak og lavere klimaavtrykk. Samtidig er det viktig å effektivisere nødvendige produksjonsprosesser, slik at de legger beslag på minst mulig mengde ressurser og energi.

Transport står bak en stor del av et produkts miljøbelastning

Det moderne samfunnet er bygget på global handel, og modellen med komparative fordeler tilsier at forskjellige verdensdeler selvfølgelig skal fortsette å handle med hverandre. Likevel finnes det godt om eksempler på unødvendig transport, der produkter heller kunne produseres nærmere stedet de skal brukes.

Samtidig er det ikke realistisk å legge til rette for en arbeidsintensiv produksjonsindustri i et land som Norge, der lønnskostnader vil utgjøre en uforholdsmessig stor del av kostnadene ved produksjon. Derfor er automatisering egentlig den eneste mulige veien. Større industrimaskiner, CNC-maskiner og lignende kan utføre samme oppgaver som et menneske raskt og effektivt. Dessuten vil slike maskiner i forskjellige kategorier, se leverandøren Masentia for en oversikt over noen av de vanligste typene, produsere eksakt samme resultat hver gang.

Produksjon i Norge med miljøvennlig fornybar energi

Det norske strømmarkedet har for så vidt gjennomgått en noe turbulent utvikling vinteren 2021 til 2022, men det er fortsatt slik at Norge har omfattende fornybar kraftproduksjon i form av vannkraft. Dessuten er det potensiale for storstilt utbygging av vindkraft, kanskje til havs, og det er dessuten mulig å både bygge nye vannkraft og forny eksisterende kraftverk.

Samlet betyr det at produksjon i Norge, drevet med fornybar elektrisk energi, kan være et svært godt alternativ til produksjon i land der kullkraft utgjør en stor del av energimiksen på markedet. Når automatisering fjerner den ulempen som lønnskostnader utgjør, da er det egentlig ikke noe i veien for at kompleks produksjon skal kunne finne sted i Norge. Det vil samlet bidra til effektivere produksjon og lavere klimaavtrykk – både når det gjelder selve produksjonen og i forbindelse med transport.