Helse og hjemmetester – praktisk og effektivt i mange situasjoner

Å passe på egen helse er en fornuftig investering, og i noen situasjoner kan det være lurt å komplettere med forskjellige tester som kan gjennomføres hjemme i egen stue. Det er viktig å være klar over at slike tester er tenkt å være et komplement til andre helsetjenester, og derfor er det også viktig å alltid kontakte helsepersonell ved usikkerhet eller behov for hjelp.

Test av grunnleggende verdier

En komplett helsetest og vurdering av helserisiko må utføres av helsepersonell, men det er mulig å følge med på grunnleggende verdier i hverdagen:

  • Vekt er en viktig faktor, som kan påvirke helse og eventuell sykdom. Legg merke til at såkalt visceralt fett kan være ekstra problematisk, det finnes noe utstyr som lar deg måle det hjemme.
  • Blodtrykk kan også være et tegn på sykdom, og det er enkelt å følge med på blodtrykket med en enkel blodtrykksmåler for hjemmebruk.
  • Hvilepuls er enda et mål som kan gi noen hint om helse og form, samtidig som de individuelle forskjellene kan være store.

Alkohol og narkotika

Bruk av alkohol og andre rusmidler påvirker mange aspekter ved helse negativt. Derfor er det også fint å ha et forhold til egen bruk eller misbruk. Det finnes både promillemålere og narkotikatester som kan benyttes hjemme.

  • Promillemålere er vanligvis elektroniske, og det er viktig å velge en modell som er nøyaktig nok.
  • Utvalget av narkotikatester for hjemmebruk er engangstester, som kan avdekke en eller flere typer ulovlige rusmidler.

I forbindelse med alkohol og narkotika er det ekstra viktig å søke hjelp i tilfelle et rusmiddel begynner å påvirke helse eller andre aspekter i hverdagen. En test kan være et verktøy for å følge med på området, men det er viktig å benytte seg av de hjelpetilbud som er tilgjengelige.

Tester som kan avdekke tegn på sykdom

Det finnes dessuten et bredt utvalg tester som kan avdekke forskjellige tegn på sykdom. Tester for hjemmebruk har i noen tilfeller en lavere nøyaktighet enn profesjonelle tester, og det er dessuten viktig å huske på at risikoen for feil bruk er høyere ved privat bruk. Derfor er det viktig å benytte denne typen tester som en første vurdering, og igjen søke medisinsk hjelp i tilfelle usikkerhet eller tvil.

Mange nordmenn har blitt godt kjent med virustester i løpet av 2020 og 2021, såkalte hurtigtester eller «lateral flow»-tester. Denne typen testenheter kan gi et raskt og relativt nøyaktig svar på forekomst av virus.

DNA-tester er et annet spennende område når det gjelder tester som kan avdekke faktorer som kan ligge bak sykdom. Denne typen tester må analyseres i et laboratorium, men det er mulig å gjennomføre selve prøvetakingen hjemme. Det er likevel viktig å være klar over at de aller fleste sykdommer er et resultat av flere faktorer, og ikke bare genetiske faktorer.

Oppsummert kan det brede tilbudet av hjemmetester være en god hjelp i mange situasjoner. De kan gi nyttig informasjon om utviklingen til sentrale helseverdier, og dessuten gi hint om hvilke områder som eventuelt bør utredes i mer detalj.