Grønn plattform: Millioner til fiskeri og havbruk

21 aktører får totalt 6,3 millioner kroner til å videreutvikle prosjekter som knyttes til grønn omstilling innenfor fiskeri og havbruk. –Disse prosjektene viser at de blå næringene har en stor…

Moms på elbiler vil halvere salget og hindre Norge å nå klimamål

Fersk rapport viser at moms på elbiler vil øke klimagassutslippene kraftig. Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte 10. februar rapporten «Bilavgiftenes klimaeffekt», som konkluderer med at moms på elbiler vil halvere salget…

Mer moskus på Dovre i vinter

227 dyr ble registrert under moskustellingen på Dovre denne uka. Dette er som forventet en liten oppgang fra vinteren 2020, da det ble funnet 212 dyr. – Tallet er som…

KulturNorge mot vindkraft

Kulturlivet i Norge står nå opp for natur- og kulturarven og ber politiske parti og Stortinget stanse vindkraftutbyggingen. Vel 320 kulturpersoner står bak oppropet Kultur mot vindkraft. “Vi ser med…