Moms på elbiler vil halvere salget og hindre Norge å nå klimamål

Fersk rapport viser at moms på elbiler vil øke klimagassutslippene kraftig.

Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte 10. februar rapporten «Bilavgiftenes klimaeffekt», som konkluderer med at moms på elbiler vil halvere salget og øke det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler med rundt 60 prosent.

– Rapporten viser hvor ekstrem effektiv klimapolitikk momsfritaket på elbiler er. Forhastet innføring av moms på elbiler er en forferdelig dårlig idé. Det vil øke klimagassutslippene kraftig og hindre oss å nå Norges klimamål, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dersom en nøyer seg med å legge moms på den delen av prisen som overstiger 600 000 kroner, viser rapporten at svikten i elbilsalget blir anslagsvis 3 til 4 prosent, og CO2-utslippene vil øke med om lag 4 prosent.

– Forhastet innføring også av toppmoms på elbil vil dessuten særlig svekke konkurransen til de elbilene som konkurrerer med de tyngste og mest forurensende fossilbilene, advarer Bu.

Hun understreker at det er et kraftig varsko at selv innføring av toppmoms over 600.000 kroner vil gi nedgang i elbilsalget og øke utslippene,

– Det er stikk i strid med både klimamål og politiske ønsker.

Stortinget behandler nå klimameldingen og leter etter flere klimakutt for å nå klimamålene Norge har satt seg.

– Nå må Stortinget ha is i magen og vente med forsiktig innfasing av moms på elbiler til man er sikker på at dette ikke ødelegger for klimamålet om 100 prosent elbilsalg i 2025.

Norsk elbilforenings råd er at man først må styrke miljøprofilen på engangsavgiften på forurensende biler og tette skattehullet som gjør at elbil konkurrerer dårligere i leasing, før man vurderer hvordan man forsiktig kan fase inn moms på elbiler.

– Det er viktig at politikerne ikke ødelegger Norges elbilsuksess med forhastet innføring av avgift på elbiler, sier Christina Bu.

Et sammendrag av rapporten fra Transportøkonomisk institutt kan leses her