UiB og REV Ocean inngår ambisiøst samarbeid

REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

Samarbeidet vil blant annet foregå i noen av de mest avsidesliggende og minst forståtte områdene i polhavet. Et viktig mål er å bidra til FNs beslutningsprosesser. Det vil også gi spennende muligheter for forskere.

– Sammen med UiB er vi i en utmerket posisjon for å forstå noen av mysteriene i polarområdene og for å fremme bærekraftige løsninger for havene, sammen med innovasjons- og kommersielle aktører basert i Bergen. UiB vil også spille en nøkkelrolle i å opplyse publikum og inspirere til positiv innvirkning under jomfruturen til REV Ocean langs kysten av Norge, sier Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean.

REV Ocean og UiB har begge sterke forskningsprogrammer innen klima og hav, naturlig klimavariasjon og påvirkninger som følge av økende klimagassutslipp. Gjennom samarbeidet har en mål om å levere forskningsbasert kunnskap og rådgivning inn mot mellom annet FNs klimapanel og FNs klimakonferanse.

– Det er gjennom partnerskap at bærekraftmålene kan nås. For UiB – et universitet med strategisk fokus på blant annet havforskning og bærekraftmålene – er et partnerskap med REV Ocean veldig spennende. Det gir nye muligheter til å utforske og oppdage, for blant annet å fylle kunnskapshull om dyphavsøkosystemer i polarområdet. Vi går nå inn i FNs havforskningstiår, og i lys av dette er vi veldig glade for å inngå et nytt samarbeid på tvers av sektorer, som vil kunne resultere i utvikling og innvirkning på både lokalt og internasjonalt nivå, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Et sentralt mål er å samarbeide om utfordringer og løsninger knyttet til sårbare marine økosystemer og beskyttede marine områder. Dette vil kunne resultere i ny vitenskap inn mot prosesser i FN, bevaring og bærekraftig bruk av marine områder utenfor nasjonal jurisdiksjon, bærekraftmålene og FNs tiår for havforskning.

Gjennom det strategiske marine arbeidet satser UiB blant annet på å utvikle forskning innen plastforurensning, og å bidra med forskningsbasert kunnskap i arbeidet med å forhindre denne globale miljøutfordringen. Dette inkluderer forskning, utdanning og andre aktiviteter utenfor tradisjonell naturvitenskap, som juss, økonomi og humaniora. Partnerskapet mellom UiB og REV Ocean har et stort potensial for å styrke denne innsatsen ytterligere.

Et fokus vil også være på utdanning og bevisstgjøring i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen. Målet er å øke bevisstheten om utfordringer i havene ut mot publikum, og fremme en vitenskapelig tilnærming blant annet om hvordan plastforurensning påvirker marine miljøer.

Les mer om marin forskning ved UiB her: https://www.uib.no/marin

Les mer om REV Ocean her: https://www.revocean.org/